Abstract

een krakende lijn
zwenkt bevlekt door de tijd
in een vlak van wijnrood
vormt een hoek met de dood
loopt tot buiten het doek
waar de schaamte ontroert
symboliek slaat een wond
zwelt het zuur in de mond

de vorm wordt een vloek
als kwelling bedoeld
de idee krast de ziel
met een hels coloriet
een bezoedelde hand
houdt het oog in de ban
tot een schreeuw de keel stokt
houdt de loutering op

Col cassé

(writer's block)

vijf kloppen stof
uit het slot
de deurknop draait vragend
nog ver van de plot

verlangen lost woorden
in tongen behang
deuren gaan open
en dicht zonder klank

in de kamer ernaast
klinkt belendend leed
zijn levensideeën
in de muren verkleefd

de klok trekt sporen
de spanningsboog daalt
de ventilator hapert en
de droogte houdt aan

nu nog een wending
getik op één toets
schrijven of kijken
een spleet in de vloer

drank blust het brein
als een brandend gezwel
getypt of verzwegen
verwerp wat niet werkt

zijn gepijnigde geest
bijt gaten in lint
zijn aandacht vloeit weg
terug naar het begin

Comorbitumen

(borderline)

waanzin in kringen
ontwikkelcirkels
verwerking
van innerlijk slib

projectie in hars
in een chronisch moeras
bipolair
als graniet en kalk

fossiel verward
versteend gedrag
anthraciet
in therapie verzakt

somatisch ontaarde
verstarring verklaart
sediment
in de onderlaag

het tektonisch proces
wordt in gang gezet
diagnose:
de schade latent

comorbitumen, è molto profondo qui
comorbitumen

Crenatus

(Spiegelgrund)

irritante lasterspelen
emotieloos decaperen
mensonwaardig infiltreren
kaalgeplukten molesteren

glasbokalen infecteren
onbedekten observeren
kinderklonen transformeren
opgetogen ruïneren

achterbakse kielmijnheren
omgewoelde hersendelen
losgerukte messenscheden
viergedeelden deporteren

(Lady Zoë)

Dolmen

Eén woord in een koude loods
monumenttaal, groot
De basis verankerd
Betekenisloos lijken de
bouten, een vasthouden aan
eerder geijkte inhoud

Eén woord op een plek
overdekt, verzakt in een
ogenschijnlijk vlekkeloos oord
Omgeven door brandsporen,
stof en stalen koorts

Stenen gewrocht, gebarsten
van binnen uit, verloren
relaas, een dwaling die nu
dient geruimd,
dient verwijderd
Megaliet met een einde

Eén woord globaal verschaald
Verpakte grootspraak
in scheve geometrie
verzinkt zonder grafgift
in deze vleesfabriek

wit barst, wit wijkt
dit punt wil staan
wil zijn wat taant
een teken
wit barst, wit wijkt
dit punt wil staan
wil zijn wat taant
één woord te laat

Elektroshock

(psychotron)

de verwarring wordt geplaatstals een koppel elektroden
tracht in stappen na te gaan
of de opgewekte dosis
wel de prikkeldrempel haalt


als gelatine het insult
en de geleiding stimuleert
breekt intensiteit de onschuld,
zie, de stroommachine preekt!


als retrograde amnesie kolken richting normgedrag

Psychotron, transsubstant,
staccato stuip, aan/uit, contact!

Elektromantra

Ohm
Watt?
Ampère

Frangulus

frangulus
waarom?

Hypnochonder

(het incontinaat)

een lebmaag vol haken
van streven bevrijd
tevreden, gedreven
wordt heling geveinsd

lekkende kruiken
besmetting smaakt zoet
een zoutloos geweten
wit linnen doorbloed

door olie gesterkt
in stremsel gepekeld
placebo-dialogen
die ogen uitsteken

de smaak in de gaten
in lengte belegen
van lamheid geslagen
en schimmelbereden

het incontinaat
divergentiediagnose
het incontinaat
contraminant
het incontinaat
correlatienarcose
het incontinaat
contraminant

Kolchoze

(De Rode Vloer)

je blote voet
je voet, je blote voet
de rode vloer
de vloer, de rode vloer

de verse melk
de melk, de verse melk
de rode vloer
de vloer, de rode vloer

die lege fles
die fles, die lege fles
de rode vloer
de vloer, de rode vloer

dat glas
gebroken, dat glas
de rode vloer de vloer, de rode vloer

Mollusque

Et Dieu creâ la femme
mais aussi le ver de terre
C'est ainsi que je déclâme:
c'est la femme que je préferre

Nanocortex

(a dança dos peixes)

lege clusters keren lucht
klein bewegen, kop en schub
sceptisch dreigt gesponnen wrok
kwantumdansend op de tong

patriarch van titeldrang
ongewerveld raast de angst
rode bies rond eigen lof
temporaal eringelobd

de avondklok bekroont zijn drift
een schertslach sneert zijn wereld dicht
de oorzaak als een grap verkocht
gekloond vertrouwen afgestoft

strak hermetisch spel van schijn
in dwangneuronen uitgevijld
de vorser dirigeert geknield
en wankelt door zijn vakgebied

pensar dos peixes
peixes pensando
a dança dos peixes
escalado, obstinado

Parsley crested

(no se nada)

een schaalbaar genoegen
blijft hangen in bloesems
een kolkend verlangen
de kalk in de tanden
de teer in de longen
leidt razende honden
die dol van de regen
als ratten creperen

en enkel de rozen
die rijpheid beloven
benijden die beesten
het vocht in de benen
de teer in de longen
van razende honden
die dol van de regen
als ratten creperen

me ha mordido un perro
me duele aqui
he perdido todo
creo que si
cuidado, no se nada
no me siento bien
me he caído
no me siento bien

cuidado, no se nada
cuidado, no se nada
cuidado, no se nada
no me siento bien

Popular

(bailar y cantar)

bailar y cantar
cantar y bailar

Reflexum

(tripmadam)

zon op d' executiepaal
brokkelt kaatst
een wrang bestaan

zon in vurend peloton
schettert lokt
een doorsnee non

ingebouwde chip ontglipt
ingehouden trip getipt

op tijd een tête-à-tête
stukken wijzer

(Lady Zoë)

Torment

zwijgen, geheimen
vermeden verwijten
verdelen geschreven
gedachten in twee

cohesie, hysterie
verstikkend conflict
flakkerend licht zegt
er is iets mis

hermetisch gegeven
ontkennend gekerfd
in scherven die blijven
de pijn wordt verlengd

jij hebt de keuze
jij kiest
een stap vooruit
of niets

er wordt geen pleister aangereikt
geen doek voor 't bloeden of de pijn

Triton

(perdona me)

vergeten leven
leem in de schedel
de schade kruipt traag waar het lijden eindigt
grond zonder zegen
verzonken delen
verdrongen lagen die geen onschuld bewijzen
koppen gebarsten
botten verharden
gebroken armen gaan fouten vermijden
walsende pezen
rond krampen verweven
een wereld rot weg in het eeuwige zwijgen

perdona me
no!

kille vertrekken
kisten verpletterd
een tergend geprevel bedreigt tere lijven
galmende kreten
gedempte bevelen
de vloek laat wil en gewelven bezwijken